Skip to content

Asbestsanering

Fjerning av asbest i hht Arbeidstilsynets rettningslinjer. Har godkjenning for både innvendig og utvendig sanering.

Mugg og sopp sanering

Mugg/sopp er ikke gunstig for innemiljøet. Har god kompetanse på prøvetaking og sanering av dette.

Sanering av bygg

Det er på gamle bygg brukt flere typer miljøfarlige stoffer. Disse må fjernes og deponeres lovlig før bygg kan rives.

Kartlegging/prøvetaking av bl.a. asbest

Det er ikke lett å finne asbest i gamle bygg. Dette stoffet er brukt flere plasser, og jeg har etter flere år i bransjen god kjenskap til hvor dette kan lokaliseres.

Branntetting

Vi utfører og branntetting for våre kunder.
Kontakt oss i dag.

Ventilasjonsrens

Vi utfører ventilasjonsrens i både bolig og næringsbygg.
Kontakt oss i dag.

Tørrisblåsing

Vi kan utføre tørrisblåsing. Eks rengjøring av gammel dreiebenk/utstyr med blåsing av tørris.

Back To Top